Referat fra Generalforsamling d. 2. maj 2023

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
5. Indkomne forslag
6. Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
7. Valg
a. Valg til bestyrelsen (jvf. §11)
b. Valg af revisor.
8. Eventuelt

REFERAT:
Fremmødte: 44 fremmødte – alle stemmeberettigede

 1. Valg af dirigent
  Niels-Henrik valgt.
 2. Valg af Referent og Stemmetællere
  Sofie valgt som referant.
  Pia, Morten og Jette valgt til stemmeudvalget.
 3. Bestyrelsens beretning

  Formandens beretning

  Udvikling i aktiviteter for Brøndby Support i 2022

  For et år siden udbrød jeg, hvor vanvittigt et år 2021 havde været – med mesterskab og Europa. Når jeg ser tilbage på 2022, føler jeg ikke rigtigt, at det har været et voldsomt afslappende år, det føles som året er løbet afsted, og vi har konstant halset efter og forsøgt at holde pusten. Desværre bare ikke ud fra lige så positive toner som i 2021.

  2022 må snarere være året hvor alle dårligdomme og udfordringer blev lagt. Holdet på banen gik fra rekord mange kampe uden nederlag, til rekord mange kampe uden sejr. Der har ikke været meget positivt at spore på banen, og det blev ”kun” til to europæiske udebaneture. Bustur til Stettin og et fly afsted til Basel. Et fly som det lå os meget på sinde at få afsted. Hvilket kun kunne lade sig gøre, fordi vi havde generet et stort overskud på europature året før, og fordi klubben gav et stort tilskud. Vi endte med at give et tilskud til flyet på 250.000 kr, hvilket vil kunne ses direkte i vores regnskab. Desværre var Basel også afslutningen på det europæiske eventyr i 2022, og det var på mange måske en velsignelse, for især efteråret har trukket store veksler på vores fanklub.

  For på fansiden i Brøndby IF har 2022 været ekstremt tumultarisk år. Med flere negative episoder og overskrifter kulminerende først i et derby i parken, som fik store konsekvenser og dernæst i en kamp i Viborg med de største sanktioner mod fans nogensinde, har det også betydet øget politisk fokus på fodbolden. Det medførte, at daværende justitsminister Matias Tesfaye indkaldte til stormøde og startskuddet på en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, der skulle kigge på at komme især volden til livs, med respekt for en levende fankultur. En arbejdsgruppe Brøndby Support deltog i gennem vores administrator Peter Bjergsted Schiewitz, sammen med repræsentanter fra DFF, FCKFC og AGF Fanklub. Et arbejde der også vil fortsætte i 2023 gennem et dialogforum.

  Det er et vigtigt arbejde som fansenes ”tillidsrepræsentant”, som i år har været mere tydeligt, og vi er ofte ikke gode til at fortælle om det, men valgte i 2022 at udgive en artikel om netop det arbejde, så det blev tydeligt, hvor meget der sker bag kulissen.

  Der har været splittelse i vores fanmiljø, og vi forsøgte sammen med Alpha at søge dialog gennem et dialogmøde i Hytten i sensommeren, men splittelsen er desværre blot forværret, som efteråret skred frem.

  Det tumultariske fanår kulminerede med to skelsættende begivenheder – Salget af vores klub til udenlandske flerklubsejere, samt overfaldet på Peter i forbindelse med Derby d. 16. oktober. Begge inden for to uger, og begge satte i høj grad præg på Brøndby Support, vores dagligdag og vores fællesskab på to forskellige måder.

  Salget af klubben har betydet et stemningsboykot fra Alpha, øget debat om fanmiljøet, vores værdier og fællesskab omkring klubben. Brøndby Support har ikke direkte været en aktiv part i den debat, men har overladt dette til Fanafdelingen. Dette af flere årsager. Der ligger en grundlæggende aftale imellem Fanafdelingen og Brøndby Support, som betyder at vi varetager hver vores område i respekt for hinanden, samt bakker hinanden op. Fanafdelingen er sat i verden for at varetage og debattere bl.a. ejerskabet og ledelsen af vores klub, mens Brøndby Supports fokus vil være kampdagen og fans rettigheder.

  Bestyrelsen har naturligvis debatteret den nye virkelighed og hvorledes vi skal forholde os, vi er også enige om at vi skal repræsentere alle vores medlemmer, og at deres holdninger til et salg spænder vidt. Af samme årsag har vi valgt ikke at aktivt melde en holdning ud, men adspurgt refereret til vores aftale med Fanafdelingen – Vi bakker dem op i deres beslutninger og handlinger.

  Overfaldet d. 16. oktober på Peter står som en særlig sort plet på 2022, der har sendt rystelser igennem os alle, fra bestyrelsen, frivillige, medlemmer, fanmiljøet og i hele det danske fodboldmiljø. Den første tid efter viste et fanmiljø, der stod sammen og slog ring om os. Det gav os sågar et godt medlemsboost. Men det har også trukket store veksler på os. Peters skader betød at han var fuldtidssygemeldt i en måned, og så kunne vi ikke rigtigt holde ham helt væk efter det. Men først i det nye år er Peter begyndt at komme stille og roligt på kontoret og trappe langsomt op.

  Det har betydet, at især Jette og jeg selv har måtte tage over så meget vi kunne, at vi har måtte prioritere benhårdt, hvilke opgaver der blev udført, og jeg troede aldrig jeg skulle glæde mig over en ekstra lang vinterpause og VM i Qatar, eller den fanstraf klubben fik, som betød vi ikke havde udebaneture.

  Heldigvis ansatte vi i foråret Mick, da vi efter et travlt 2021, og store planer for 2022, kunne konstatere at vi havde brug for flere hænder i hverdagen. Mick har været en stor hjælp i aflastning af Peter, både før og efter overfaldet, og har betydet at mange praktiske opgaver fortsat er blevet løst.

  Vi valgte tidligt i 2022 at udskifte vores efterhånden udaterede medlemssystem ud, det gjorde vi af flere årsager. Først og fremmest havde vi et ønske om at få flere muligheder på medlemsskabssiden, mulighed for udvikling, samt mulighed for support i dagtimerne. For det gamle system er udviklet specifikt til os, og supporteret af en frivillig, samt en selvstændig. Begge udtrykte også ønske om at vi kiggede mod nye løsninger, da de havde sværere og sværere ved at finde tid til at hjælpe os, og det kunne tage lang tid at løse simple fejl. I september tog vi det endelige skridt og gik i luften med det nye system Mentoclub, og vi er overvejende tilfredse, men der er stadig en stor arbejdspukkel foran os. Vi har bl.a. måtte konstatere at vores medlemsdata ikke har været gode nok, og at det er et stort stykke arbejde at få vores medlemmer vænnet til at betalingen nu foregår på en ny måde. Men samarbejdet med Mentoclub fungerer rigtigt godt, og alle vores ønsker om til rettelser imødekommes og løses hurtigt og smidigt.

  Meget har påvirket vores medlemsantal i 2022, debataftenerne hos fanafdelingen og debatten om ejerskab har påvirket vores medlemstal, og vi kan se at flere vælger kombi-medlemskab end tidligere, men vi oplever også nogle melde sig ud af Brøndby Support pga. dette. Allertydeligst påvirkede Peters overfald vores medlemstal og medlemmerne kom strømmende til.

  Vores skift af system har dog formodentligt også negativt påvirket vores medlemsantal, men vi har valgt ikke at fuldt melde nogen ud, hvis de er i restance, da vi har et håb om at kunne få dem tilbage i folden igen.

  Til sidst vil jeg gerne slutte af med at takke for støtten og opbakningen efter overfaldet af Peter, det har betydet meget for Peter, Jette og jeg.

  Samt et håb om et mere roligt 2023, med fokus på fanklubbens 30 års fødselsdag.

  Spørgsmål og kommentarer til beretningen

  Niels-Henrik: Stor ros til bestyrelsen for håndteringen af episoden efter Peters overfald ifht. de frivillige.

  Beretningen er godkendt af forsamlingen.

 4. Forelæggelse af regnskab
  Omsætning ca. 2,845 mio

  Omkostninger ca. 691.000

  Underskud på ca. 277.000

  Hytten og grillen +219.000, busture +13.000, merchandise +36.000

  Regnskab godkendt.

 5. Indkomne forslag
  Ingen indkomne forslag.
 6. Godkendelse af budget
  30 års fødselsdag -50.000
  Hytten ny pavillon -100.000
  Hytten + Grillen +260.000
  Merchandise +25.000

  Budgetteret med et underskud på -172.000

  Spørgsmål til budget i Grillen: grundet det nye klippekortssystem bliver det fremover delt bedre op

  Spørgsmål til medieudvalget
  Medlemskort digitaliseret og derfor spares både udgift til de fysiske kort og porto.

  Spørgsmål til tifo nedsat til 75.000 kr i stedet for 100.000. Hvorfor budgetteres der med det som stemningen ser ud pt? Vi kan ikke skrive tifodelen ud af budgettet da vi ikke ved om det genopstår senere på året.

  Budgettet godkendt.

 7. Valg
  1. Valg til bestyrelsen
  1.1. Valg af formand
  Sarah Agerklint – Genopstiller

  Ingen andre opstiller, Sarah valgt.

  1.2 2-årig bestyrelsesmedlem
  Karina Henriksen – Genopstiller
  Mike Lyngaa – Genopstiller
  Emil Jensen – opstiller
  Simon Jensen – opstiller

  De forskellige kandidater fortæller kort om hvad de ønsker at bidrage med. Et medlem stiller opfølgende spørgsmål ifht. hvad folk bidrager til på kampdage, desuden flere opfølgende spørgsmål til Karina.

  Mike Lyngaa og Emil Jensen er valgt til de 2 2-årige poster

  1.3 1-årig bestyrelsesmedlem
  Sofie Jamrath – Genopstiller – Trak sig på dagen
  Camilla Maagesø – Genopstiller
  Camilla Valentin (Valle) – Opstiller
  Simon Jensen – Opstiller
  Karina Henriksen – Opstiller
  Camilla Maagesø og Simon Jensen er valgt.

  7.2 Valg af Revisor
  Alberg Revision – Genopstiller
  Genvalgt.

 8. Eventuelt
  Spørgsmål til de valgte i bestyrelsen i forhold til fanscenen. Dialogmøde og andre aktiviteter udenfor kampdage – Sarah har noteret det.

  Der nævnes i forhold til Brøndby supports støtte til Fanafdelingen og at vi derfor måske ikke skal ses som en apolitisk forening.

  Vi har ikke stået for stemningen på stadion siden 2009, men vi danner rammen for det. Fx har vi støttet Sammen om vor klub i efteråret da de søgte hjælp. Vores fokus er på at skabe gode rammer for fanscenen, bl.a. lukke hullet på Sydsiden, nyt net, nyt capotårn mm, ikke selve stemningen da vi pt ikke har folk der kan/vil stå for det. Det gælder fx også at vi arrangerer busture til alle kampe og søger for at fans kan komme til kamp.

  Folk kan ikke bare komme ind fra gaden, men vi vil kigge på evt. nye grupper der vil stå for stemning hvis ikke Alpha vender tilbage og ifht støtte til dem.

  Der spørges ind til merch hvor vi ikke har været så synlige som fx Alphas merch er på stadion. Morten forklarer at den kreative del af merchandiseudvalget forsvandt da Rumle stoppede i bestyrelsen. Forslag modtages gerne hvis man har gode ideer til noget nyt.

  Forslag til at bruge de sociale medier fx med konkurrencer med at få kreative forslag til merch den vej. Der kommer forslag til at få folk ind fra andre fanmiljøer til at få ideer. Flere folk til merchudvalget, der kommer flere forskellige forslag og folk der melder sig til udvalget.

  Sarah takker for det flotte fremmøde og god ro og orden. Og takker Karina og Sofie for deres arbejde i bestyrelsen og glæder sig til samarbejdet med de nye.

 

Skrevet af

Spred ordet